PEMBINAAN MATLAMAT

Anda telah punya matlamat? Belum lagi...? Mmm... seharusnya kita telahpun menetapkan apakah sasaran hidup kita.

Sebenarnya matlamat dan cita-cita adalah perkara yang sama. Setiap daripada kta tentu mempunyai matlamat masing-masing yang ingin dicapai.

Apakah kepentingan mempunyai matlamat?
Sudah tentu jawapannya adalah untuk memastikan hidup kita mempunyai haluan. Tidak timbullah nanti soal hilang arah tuju. Matlamat penting dalam memastikan setiap detik usia yang kita lalui ini mempunyai arah dan memberi manfaat sama ada kepada diri kita sendiri mahupun kepada orang lain.

Bagaimana membentuk matlamat?

Matlamat boleh dibentuk berdasarkan kesesuaian kepada perkara-perkara berikut :

  • kemampuan dan keupayaan diri
  • keperluan
  • kesesuaian dengan masa dan tempat
  • faedah yang diperoleh ; sama ada lebih membawa kebaikan atau sebaliknya
  • persekitaran sama ada secara fizikal, material mahupun sumber manusia yang boleh membantu kita
  • jangka masa sesuatu matlamat ingin dicapai dan boleh dicapai

Walau bagaimanapun, sesuatumalamat itu seharusnya realistik dengan diri kita. Biarlah kita bermula dengan sesuatu yang kecil, tetap kemudiannya usaha ditambah ke arah pencapaian yang lebih besar.

Apapun, sesuatu matlamat itu seharusnya diiringi dengan Doa - Usaha - Istiqamah - Tawakkal kepada Allah SWT.

Mudah-mudahan kita semua sentiasa berusaha mengubah diri daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang lebih baik kepada yang terbaik, insyaALLAH...