Permohonan kemasukan ke Maktab Tentera Diraja (MTD) sedang dibuka sekarang hingga 25 September 2009.

Syarat Permohonan :
1. Tawaran ini terbuka kepada pelajar lelaki Tingkatan Tiga Tahun 2009.
2. Syarat-syarat kemasukan ke Maktab Tentera Diraja (MTD) adalah seperti berikut:
a. Warganegara Malaysia.
b. Jantina - Lelaki.
c. Tinggi minimum - 152 sm.
d. Berat minimum - 40.5 kg.
e. Body Mass Index (BMI) - 18 sehingga 27.
f. Ukuran dada 74 sm (biasa) dan 79 sm (tarik nafas).
g. Penglihatan - Baik dan tidak rabun warna. Jika berkaca mata hendaklah tidak
melebihi 6/12.
h. Sihat tubuh badan dan tidak mempunyai penyakit yang boleh memudaratkan diri
jika melakukan aktiviti ketenteraan dan lasak.
i. Terbuka kepada pelajar lelaki yang akan menduduki peperiksaan PMR 2009.
Permohonan boleh dibuat berdasarkan keputusan peperiksaan Percubaan PMR 2009.
j. Pelajar perlu mengisi borang permohonan kemasukan BAT B 115 Pin 3/03 Maktab
Tentera DiRaja dan menduduki Ujian Khas MTD sebagai prasyarat Kemasukan ke
Tingkatan 4 di Maktab Tentera DiRaja.
k. Pelajar yang mendapat keputusan markah yang cemerlang dalam Ujian Khas MTD
akan dipanggil untuk menghadiri Sesi Temuduga Akhir MTD.
l. Pelajar yang berjaya dalam Temuduga Akhir MTD tersebut akan ditawarkan
pengajian bagi Tingkatan 4 di MTD tahun 2010 dengan syarat keputusan PMR
sebenar calon mestilah sekurang-kurangnya 6A 2B (A dalam mata pelajaran
Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains).

Cara Memohon :
1. Pemohon boleh mendapatkan borang permohonan kemasukan (BAT B 115 (Pin 3/03) melalui laman web MTD menerusi pautan berikut :
http://www.rmc.edu.my/
*klik pada Kemasukan MTD dan download borang permohonan

2. Bagi pemohon yang memohon borang permohanan melalui pos, sila sertakan sampul surat tebal berukuran 25 sm x 36 sm beralamat sendiri dan bersetem RM 1.00 kepada alamat seperti berikut:

Sel Pemilihan
Maktab Tentera Diraja
Kem Sungai Besi
57000 KUALA LUMPUR

3. Pemohon akan dimaklumkan oleh Sel Pemilihan MTD mengenai tarikh dan tempat Ujian Khas MTD dijalankan.

4. Borang permohanan BAT B 115 (Pin 3/03) yang telah diisi hendaklah dikembalikan ke alamat di atas selewat-lewatnya pada 25 Sept 2009. Borang permohonan yang lewat diterima dari tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan.

5. Sekiranya tiada jawapan sehingga 27 Nov 2009, permohonan dianggap tidak berjaya.

PROSES PENGIRAAN MARKAH UJIAN KHAS MTD (UKMTD)

1. Ujian khas MTD terdiri dari perkara seperti berikut:
i. Pemeriksaan kesihatan - (mesti lulus untuk mengikuti ujian fizikal)
ii. Ujian Akademik = 50%
iii. Ujian Fizikal = 30%
iv. Penilaian Kepimpinan = 10%
v. Penilaian Sukan = 10%
Jumlah Keseluruhan = 100%

2. Pemohon yang berjaya mendapat markah yang cemerlang dalam Ujian Khas MTD (UKMTD) akan dipanggil untuk menghadiri Sesi Temuduga Akhir MTD. Permohon yang berjaya dalam temuduga tersebut akan ditawarkan tempat pengajian di MTD dengan syarat keputusan PMR sebenar calon mestilah sekurang-kurangnya 6A 2B (A dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains).