Selepas mendapat keputusan yang cemerlang, sudah tentu langkah seterusnya adalah memilih kursus untuk IPTA nanti. Alhamdulillah, keputusan pelajar-pelajar ini memudahkan saya membantu mereka memilih jurusan yang sesuai berdasarkan minat, kelayakan akademik dan peluang kerjaya pada masa depan.

Harapan saya, calon-calon SPM juha nanti dapat berjumpa kami terlebih dahulu sebelum membuat permohonan secara online. Keadaan ini bagi mengelakkan kita daripada memilih jurusan yang kurang bersesuaian dengan kelayakan akademik kita memandangkan cabaran semasa sekarang ini memerlukan kekuatan akademik yang kukuh.